အတားအဆီးမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္တုံ႔ျပန္ခုန္ေက်ာ္ႏိုင္သည့္ စက္႐ုပ္တီထြင္

http://i.ytimg.com/vi/5EF335aJ5j8/0.jpg

MIT သုေတသနဌာနသည္ အတားအဆီးတန္းမ်ားအားေတြ႕လၽွင္ အလိုအေလ်ာက္ ခုန္ေက်ာ္သြားႏိုင္ေစသည့္ က်ားသစ္အသြင္ စက္႐ုပ္တစ္႐ုပ္ကို တီထြင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း AFP သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဌာန (DARPA) အဖြဲ႕၏ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ MIT သုေတသနအဖြဲ႕သည္ က်ားသစ္စက္႐ုပ္တစ္ခု ကို တီထြင္ေပးလ်က္ရွိရာ တစ္နာရီလၽွင္ ၂၂ ကီလိုမီတာႏႈန္းေျပးလာသည့္ ယင္းစက္႐ုပ္သည္ ၁၈ လက္မအျမင့္ရွိေသာ တန္းမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ခုန္ေက်ာ္သြားႏိုင္ရန္ သ႐ုပ္ျပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

DARPA အဖြဲ႕သည္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ လူသားအစားထိုးစက္႐ုပ္မ်ား ေပၚထြက္ေစေရးအတြက္ ပေရာဂ်က္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိရာ အနာဂတ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္း ေထာက္ပံႏိုင္ေသာ စစ္သည္ေတာ္ စက္႐ုပ္မ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္ေၾကာင္း AFP သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

Powered by Bullraider.com