ေခြးေဟာင္သံသည္ သူတို႔၏ အသက္ႏွင့္ အထီး အမျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္မႈဟုဆို

http://petbragger.com/wp-content/uploads/2014/08/dog-barking-2.jpg

မဲဒရစ္နည္းပညာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ Eotvos Lorand တကၠသိုလ္မ်ားမွ သုေတသီမ်ား၏ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ ေခြးမ်ားေဟာင္ ျခင္းသည္ သူတို႔၏အသက္အ႐ြယ္အပိုင္းအျခားႏွင့္ လိင္ (အထီး အမ) ကို ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ျပသမႈျဖစ္ေၾကာင္း Science ဂ်ာနယ္သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သုေတသီမ်ားသည္ ေခြးေဟာင္သံေပါင္း ၈၀၀ ခန္႔ကို အသံသြင္းထားၿပီး သ႐ုပ္ခြဲၾကည့္ၿပီးေနာက္ သူတို႔၏ လိင္ကြဲျပားမႈကို ေဖာ္ထုတ္မႈမွာ ၈၅ ဒသမ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အ႐ြယ္ကိုေဖာ္ထုတ္မႈမွာ ၈၀ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆို သည္။

ယင္းသို႔ ေခြးမ်ားေဟာင္ရျခင္းဓေလ့ကို သိထားျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔ကို စက္႐ုပ္မ်ားကဲ့သို႔ ခိုင္းေစရမည္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ တားမတ္စ္ ဖရာဂိုကေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com