စိမ္းလန္းသည့္ဝန္းက်င္တြင္ ကေလးမ်ား မွတ္ဉာဏ္ပိုၿပီးထက္ျမက္

http://onupks.com/wp-content/uploads/2010/05/greenschool_show.jpg

သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ကာဘြန္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ေလၽွာ႔က်ေစႏိုင္ၿပီး စိမ္းလန္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ရသည့္ ကေလးမ်ားသည္ မွတ္ဉာဏ္ပိုၿပီးထက္သန္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ဘာစီလိုနားရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာ ပါယမ္ ဒက္ဗန္း၏ သုေတသနျပဳေျပာၾကားခ်က္ကို USA Today သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒက္ဗန္းဦးေဆာင္ေသာ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ မူလတန္းေက်ာင္းေပါင္း ၃၆ ေက်ာင္းမွ ကေလးေပါင္း ၂၅၉၃ ဦးကို သုံးလအၾကာ ေလ့လာ သုေတသနျပဳၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

သစ္ပင္မ်ားရွိေသာ ေက်ာင္းဝန္းက်င္တြင္ ကာဘြန္ဓာတ္ေလၽွာ႔ပါးျခင္းကပင္ ကေလးမ်ား၏ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္ ကြာျခားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း ၿဂိဳဟ္တုေပၚမွ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ ပ်ံ႕လြင့္မႈ မွတ္တမ္း မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒက္ဗန္းကေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com