စိတ္ကိုဖတ္ၿပီး အလိုအေလ်ာက္ စာ႐ိုက္ေပးႏိုင္သည့္စနစ္တီထြင္

http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/nikkeisaidth.jpg

နယူးေယာ့ခ္၊ ဇြန္ ၂၂

နယူးေယာ့ခ္၊ ေအာဘနီၿမိဳ႕ ျပည္နယ္တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားသည္ စိတ္ကူးလိုက္႐ုံျဖင့္ စာကို အလိုအေလ်ာက္႐ိုက္ေပးႏိုင္ ေသာ ဦးေႏွာက္ဖတ္စက္တစ္မ်ိဳးကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Science မဂၢဇင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းတကၠသိုလ္မွ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ကမၻာ့ပထမဆုံး အေတြးဖတ္စက္တစ္မ်ိဳးကို ပြဲထုတ္ျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး တိုက္႐ိုက္ဦးေႏွာက္ထဲက စိတ္ကူးလိုက္ေသာ ပုံေဖာ္ေစခ်င္သည့္ စာမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ ေပၚလာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

အေတြးဖတ္စက္ကို အသုံးျပဳမည္သူသည္ လၽွပ္ငုတ္ေခါင္းမ်ားပါသည့္ ဦးထုပ္ကဲ့သို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္းကို ပထမဆုံး ေဆာင္း ထားရန္လိုၿပီး ယင္းလၽွပ္ငုတ္ေခါင္းမ်ားက ဦးေႏွာက္အတြင္း ေပၚလာသည့္အေတြးကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ပုံေဖာ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခင္က ပါးစပ္မွ ႐ြတ္ဆိုလိုက္သည့္ စာလုံးအတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ပုံေဖာ္ေစရန္ တီထြင္မႈမ်ိဳးရွိခဲ့ေသာ္လည္း စတီဖင္ ေဟာ့ကင္းကဲ့သို႔ ပါးစပ္မွ စကားမေျပာႏိုင္သည့္ပညာရွင္မ်ား၏ မ်က္ႏွာႏွင့္ မ်က္လုံးကို ပုံေဖာ္ရသည္မွာ ၾကာျမင့္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ဦးေႏွာက္တိုက္႐ိုက္ပုံေဖာ္စက္ကို အသုံးျပဳလိုက္လၽွင္ ပိုၿပီးျမန္ဆန္စြာ စာမ်ားေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္ ပီတာ ဘရန္းနား ကေျပာၾကားသည္။

အေတြးဖတ္စက္ကို အဂၤလိပ္စာတစ္မ်ိဳးတည္းသာ အသုံးျပဳႏိုင္ကာ မိမိတို႔စက္သည္ အင္တာနက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မထားဘဲ တိုက္႐ိုက္ အသုံးျပဳသူႏွင့္သာ ခ်ိတ္ဆက္ပုံေဖာ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းကဆိုသည္။

Powered by Bullraider.com