ေလဆိပ္ဝိုင္ဖိုင္ အင္တာနက္စနစ္ သုဝဏၰဘူမိေလဆိပ္ အျမန္ဆုံးစံခ်ိန္တင္

https://www.world-airport-codes.com/content/uploads/2013/08/BKK_a_t_newbkk_ldee7lsumr.jpg

ကမၻာ့ေလဆိပ္ေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္ရွိ ဝိုင္ဖိုင္အျမန္ႏႈန္းမ်ားကို Rottenwifi.com ကဆန္းစစ္ရာ ထိပ္တန္း ေလဆိပ္ ၁၀ ခု စာရင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ သုဝဏၰဘူမိေလဆိပ္သည္ ထိပ္ဆုံးတြင္ အျမန္ဆုံးစံခ်ိန္တင္လ်က္ရွိေၾကာင္း Bangkok Post သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သုဝဏၰဘူမိေလဆိပ္၏ ဝိုင္ဖိုင္စနစ္သည္ အျမန္ႏႈန္းအားျဖင့္ တစ္စကၠန္႔လၽွင္ 41.45 မီဂါဘစ္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး၊ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၊ တင္နက္ဆီျပည္နယ္ရွိ ခ်က္တာႏူးဂါးေလဆိပ္သည္ 30.99 Mbps ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယလိုက္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းက ဆိုသည္။

သုဝဏၰဘူမိေလဆိပ္သည္ အျမန္ဆုံးဝိုင္ဖိုင္စနစ္ျဖင့္ အင္တာနက္ကို အသုံးျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ မွတ္ပုံတင္ၿပီးေနာက္ ေလဆိပ္ အတြင္း အင္တာနက္ကို အခမဲ့ ႏွစ္နာရီသုံးခြင့္ေပးထားေၾကာင္း Bangkok Post တြင္ေရးသားထားသည္။

Powered by Bullraider.com