တစ္တိုက္လုံးကို စက္႐ုပ္ပန္းရံျဖင့္ ႏွစ္ရက္အတြင္းတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္

http://www.6sqft.com/wp-content/uploads/2015/06/fastbrick-brick-laying-robot-by-Marc-Pivac--440x266.jpg

ဝါရွင္တန္၊ ဇြန္ ၂၈

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ နီးပါး အုတ္စီတိုက္ေဆာက္သည့္လုပ္ငန္းသည္ မေျပာင္းလဲေသးပဲ လူအားျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကရာမွ အုတ္စီစက္႐ုပ္သည္ တစ္နာရီအတြင္း အုတ္ ၁၀၀၀ ကိုၿပီးေအာင္စီႏိုင္ကာ၊ တစ္တိုက္လုံးကို ႏွစ္ရက္အတြင္း အၿပီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း AFP သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Hadrian ဟုအမည္ေပးထားေသာ ယင္းအုတ္စီပန္းရံစက္႐ုပ္ကို ၾသစေၾတးလၽွႏိုင္ငံသား တီထြင္သူ မာ့ခ္ပီဗက္ဆိုသူက တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အုတ္စီျခင္း အဂၤေတထည့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အျမန္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္း ကဆိုသည္။

ယင္းအုတ္စီစက္႐ုပ္သည္ မူလေအာက္ေျခထိန္းခ်ဳပ္ခန္းမွ အျမင့္ ၉၂ ေပအထိ စီႏိုင္ၿပီး အုတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာမွ ယူျခင္း၊ စီျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လူသားထက္ ျမန္ဆန္တိက်စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စက္႐ုပ္လက္တံကို 3D ကြန္ပ်ဴတာအေထာက္အကူျပဳ ပုံေဖာ္ CAD ေဆာ့ဖ္ဝဲျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာကတစ္ဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေၾကာင့္ ပုံေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္မက၊ အခ်ိဳးအဆ၊ အခ်ိန္အဆမ်ားကိုလည္း အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း မာ့ခ္က ေျပာၾကားသည္။

စက္႐ုပ္ပန္းရံကို ဆယ္ႏွစ္ခန္႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရၿပီး တစ္လုံးလၽွင္ ေဒၚလာ ၇ သန္းခန္႔တန္ေၾကးရွိေၾကာင္း၊ သာမန္ အိမ္ တစ္လုံးကို အုတ္စီ အုတ္တက္ ႏွစ္ရက္အတြင္း ပုံေဖာ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ တစ္ေန႔ ၂၄ နာရီလုံးခိုင္းေစႏိုင္သည့္ စက္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အလုပ္သမားျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ နည္းစနစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္း AFP သတင္းတြင္ေရးသား ထားသည္။

Powered by Bullraider.com