အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ရထားဖ်က္သိမ္းပါက ဖုန္းျဖင့္ SMS စာမ်ားပို႔ၿပီး အသိေပး

http://www.all-about-india.com/images/India-Railway-Station.jpg

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ မီးရထားကို အဓိကထားၿပီး ခရီးသြားလာေနၾကသျဖင့္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ကစတင္ၿပီး ရထားမ်ား ဖ်က္သိမ္းမႈ ရွိခဲ့ပါက ဖုန္းမ်ားသို႔ SMS စာမ်ားပို႔ကာ ျပည္သူမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီရထားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း Zee News သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

SMS စာပို႔ျခင္းလုပ္ငန္းကို သက္ဆိုင္ရာဘူတာတာဝန္ခံမ်ားက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လက္မွတ္႐ုံတြင္ လက္မွတ္ မ်ားဝယ္ယူစဥ္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားေပးထားသူတိုင္းထံသို႔ SMS စာမ်ားေရာက္ရွိေစရန္ တာဝန္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ကူးမား ဆာရွီနားကေျပာၾကားသည္။

မီးရထားစီးသည့္ ခရီးသည္တိုင္း မိမိတို႔လက္မွတ္မ်ားေပၚတြင္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားေရးကာ ဘူတာ႐ုံတြင္ ထားခဲ့ျခင္းျဖင့္ မီးရထား ဖ်က္သိမ္းမႈမ်ား SMS အေၾကာင္းစာေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘူတာ႐ုံမ်ားတြင္ ႏႈိးေဆာ္ထားေၾကာင္း Zee News တြင္ ေရးသားထားသည္။

Powered by Bullraider.com