ဒိုင္ႏိုေဆာဥမ်ားကို သိပၸံပညာရွင္မ်ား အေကာင္ေဖာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနဟုဆို

http://sxh1b2g2g4f2w04gm2piih1u.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/04/dinosaur-eggs.jpg

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ Wits တကၠသိုလ္မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ေတာင္အာဖရိကတိုက္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ အေကာင္းပကတိအတိုင္း ရွိေနေသးသည့္ ဒိုင္ႏိုေဆာဥ ေျခာက္လုံးကို စမ္းသပ္ခန္းအတြင္း အေကာင္ေဖာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၾကေၾကာင္း AFP သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္း ၂၀၀ ခန္႔ကဟု ယူဆရေသာ ဒိုင္ႏိုေဆာ ဥအလုံးေပါင္း ၃၀ ခန္႔ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ သေန္ဓေလာင္း မ်ား ရွိေနေသးသည့္ ဥေျခာက္လုံးကို အလုံပိတ္ထားၿပီး အထူးေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ အခန္းအတြင္း၌ သဘာဝအတိုင္း ျပန္လည္ဝပ္ေပးကာ အေကာင္ေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႕မွ ဂ်ိဳနာ ေခ်ာင္နရီကေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းဥမ်ားကို CT စကင္႐ိုက္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ သားေလာင္းမ်ား အေကာင္းပကတိအတိုင္းရွိေနေသးသည့္ ဥမ်ားကို အေကာင္ေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလ့လာစမ္းသပ္မႈအတြက္ အေကာင္းဆုံးရလဒ္ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းကဆို သည္။

Powered by Bullraider.com