လူ႕ဆီးကိုျပန္ခ်က္သည့္ဘီယာ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံပြဲေတာ္တြင္ ေရာင္းခ်မည္

http://cdn.instructables.com/FMK/RVUO/G47KOGZV/FMKRVUOG47KOGZV.LARGE.jpg

ကိုပင္ေဟဂင္၊ ဇူလိုင္ ၅

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ ဂီတပြဲေတာ္တြင္ တိုက္ေကၽြးရန္အတြက္ လူသားတို႔ စြန္႔ထုတ္ဆီးမ်ားကို အေျခခံၿပီး ခ်က္လုပ္ထားသည့္ ဘီယာမ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း The Guardian သတင္းတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ထိုပြဲေတာ္တြင္ တိုက္ေကၽြးရန္အတြက္ လူသားတစ္သိန္းထံမွာ စြန္႔ထုတ္သည့္ ဆီးလီတာ ၂၅၀၀၀ ရလၽွင္ ဘီယာစည္ အလုံး ၄၂၅ လုံးျပန္ခ်က္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာ ဆီးမ်ားကို လႉဒါန္းၾကပါရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားေၾကာင္း ယင္းသတင္းက ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ဆီးမွ ဘီယာထုတ္သည့္ ပေရာဂ်က္ကို "From P*ss to Pilsner" ဟုေခၚၿပီး ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၊ ဇီးလန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ဥေရာပအႀကီးဆုံး Roskilde ဂီတပြဲေတာ္တြင္ တိုက္ေကၽြးသြားရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဘီယာဆိုင္ကယ္လင္းဟု အမည္ေပးထားေသာ ယင္းစနစ္အား ဂီတပြဲကို ႀကီးမႉးက်င္းပေပးသူမ်ားႏွင့္ ဒိန္းမတ္ လယ္ယာႏွင့္ အစားအစာေကာင္စီ (DAFC) တို႔ ပူးေပါင္းကာ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ယခုအခါ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ဆီးမ်ားကို စုေဆာင္းသည့္အေနျဖင့္ သင့္ဆီးမ်ားကို ျဖဳန္းတီးျခင္း မျပဳပါႏွင့္၊ ဒိန္းမတ္ လယ္သမားမ်ားက ဘီယာျပန္ခ်က္ေနပါသည္ဆိုေသာ လႈံ႔ေဆာ္စာတန္းမ်ားေထာင္ကာ စည္း႐ုံးေနေၾကာင္း The Guardian သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

ဘီယာခ်က္သည္ဆိုရာတြင္ လူ႕ဆီးမွ တိုက္႐ိုက္ျပန္ခ်က္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ လူသားတို႔ စြန္႔ထုတ္လိုက္ေသာဆီးမ်ားကို ဘီယာခ်က္သည့္ မုေယာစပါးမ်ားအား ေလာင္းေပးၿပီး၊ သန္စြမ္းလာေသာ မုေယာစပါးမ်ားကို ျပန္ခ်က္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း DAFC အဖြဲ႕ကထုတ္ျပန္ထားသည္။

Powered by Bullraider.com