ကိုယ္ဝန္ရွိေၾကာင္း စမတ္ဖုန္းျဖင့္ အနီးစပ္ဆုံးေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မည္

http://assets.nydailynews.com/polopoly_fs/1.1721666!/img/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/article_970/464459125.jpg

စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ဆီးခ်ိဳ ရွိ၊ မရွိတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မည့္ ဖိုင္ဘာေအာ့ပ္တစ္ ဆင္ဆာစနစ္ကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဟာႏိုးဗားတကၠသိုလ္ (HOT) မွပညာရွင္မ်ားက တီထြင္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း AFP သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထား သည္။

စမတ္ဖုန္းထဲတြင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုကို ထည့္ထားရန္လိုအပ္ၿပီး ယင္းေဆာ့ဖ္ဝဲက ကိုင္ေဆာင္ထားသူ၏ ေသြးရည္၊ ဆီး၊ သလိပ္၊ ေခၽြးႏွင့္ အသက္႐ႉစဥ္ မႈတ္ထုတ္သည့္ ေလကိုအာ႐ုံခံၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

စမတ္ဖုန္းထဲတြင္ ထည့္သြင္းေပးထားသည့္ အာ႐ုံခံ ခ်စ္ပ္တစ္မ်ိဳးႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတို႔က ကိုယ္ဝန္ရွိမရွိကို ခ်က္ခ်င္းအေျဖ ထုတ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ဓာတ္ခြဲခန္းသြားရန္ မလိုေတာ့ေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေကာ့ ဘရီးမားကေျပာၾကား သည္။

Powered by Bullraider.com