လူ၏ ဝမ္းဗိုက္အတြင္းရွိ ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္ စိတ္အေနအထား ဆက္စပ္ေနဟုဆို

http://cdn2-b.examiner.com/sites/default/files/styles/image_content_width/hash/64/ca/64ca02ed3e11591b54baaf4eb4a9a3f3.JPG?itok=rS7F4-Sa

လူသားတစ္ဦး၏ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဘက္တီးရီးယားပိုးေပါင္းစုံ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ယင္း ပိုးမ်ားသည္ လူသား၏ က်န္းမာေရး၊ စိတ္အေနအထားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ပါေမာကၡ မာ့ခ္ လိုက္၏ေျပာၾကားခ်က္ကို The New York Times သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

လူသားတို႔၏ ပါးစပ္၊ အူလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အစာအိမ္အတြင္း ခိုေအာင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ လူသား တို႔၏ ဦးေႏွာက္မ်ားကို လႊမ္းမိုးျပဳျပင္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းကို မာ့ခ္က ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာ ေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္ၿပီးမွ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း ေရာက္လာသည့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ စိတ္ဖိစီးေစရန္၊ စိတ္ဓာတ္က်ေစရန္၊ စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ ေစရန္ႏွင့္ စိတ္ကစင့္ကလ်ားျဖစ္ေစရန္ ျပဳမူတတ္ပုံမ်ားကို ေဒါက္တာ မာ့ခ္ကစနစ္တက်သုေတသနျပဳၿပီး ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း The New York Times သတင္းတြင္ေရးသားထားသည္။

Powered by Bullraider.com