ဖေယာင္းတိုင္ျဖင့္ ဖုန္းကို အားျပန္သြင္းႏိုင္မည္

http://i2.wp.com/flamestower.com/wp-content/uploads/2015/04/candle-product-1.jpg?resize=800%2C533

ဝါရွင္တန္၊ ဇူလိုင္ ၂၁

မီးပ်က္သြားခ်ိန္တြင္ ဖုန္းကလည္း အားကုန္ေနပါက ဖေယာင္းတိုင္ အပူရွိန္ျဖင့္ ဖုန္းကို အားျပန္သြင္းေစႏိုင္မည့္ နည္းစနစ္ သစ္ကို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားလူငယ္ အဖြဲ႕က ေဖာ္ထုတ္တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Live Science သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

Candle Charger ဟုအမည္ေပးထားေသာ ယင္းစနစ္တြင္ မီးဖိုကို ဖေယာင္းတိုင္ျဖင့္ အပူေပးလိုက္ပါက ပူးတြဲတပ္ဆင္ ထားသည့္ Thermoelectric ဆိုသည့္ အားသြင္းစက္ ဂ်င္နေရတာသည္ အလုပ္ လုပ္ေဆာင္ကာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို ထုတ္ေပးေစႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ယင္းမီးဖိုသည္ အပူရွိန္ရလာပါက 2.5 Watts ပမာဏခန္႔ လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ထုတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္း ဂ်င္နေရတာႏွင့္ ဆက္ထားေသာ USB port ကို အသုံးျပဳကာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို အလြယ္တကူ ထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တီထြင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ဘာကေလ၊ ကာလီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားေလးဦးက ေျပာၾကားသည္။

Candle Charger ကို စခန္းခ်ခရီးထြက္သည့္ အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ၿပီး မီးမ်ား ျပတ္ေတာက္ခ်ိန္ တြင္ ဖုန္းမ်ားကို အားသြင္းႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း ရည္စူးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေဈးကြက္အထိေရာက္ ေစရန္ မစဥ္းစားရေသးေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ကဆိုသည္။

ယင္း Candle Charger ကို ဂတ္စ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဖေယာင္းတိုင္ျဖင့္လည္းေကာင္း အပူေပးႏိုင္ေစရန္ ႏွစ္မ်ိဳး ထုတ္ထားၿပီး စုစုေပါင္း တစ္ခုကုန္က်စရိတ္မွာ ၆၅ ေဒၚလာခန္႔သာရွိေၾကာင္း Live Science တြင္ေရးသားထားသည္။

Powered by Bullraider.com