ျမန္ႏႈန္းျမင့္ Broadband အင္တာနက္ ျပည္သူ႕အတြက္ စီစဥ္ေပးရန္ သမၼတအိုဘားမားတိုက္တြန္း

http://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2015/07/obamadurant.jpg

ဝါရွင္တန္၊ ဇူလိုင္ ၂၁

ျမန္ႏႈန္းျမင့္ Broadband အင္တာနက္စနစ္ကို အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားအားလုံး အလြယ္ကူဆုံးႏွင့္ ေဈးႏႈန္း အသက္သာ ဆုံးျဖင့္ ရယူသုံးစြဲႏိုင္ေစေရးအတြက္ အားလုံးဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ သမၼတအိုဘားမားက တိုက္တြန္း လိုက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အိုဘာမားသည္ အိုကလာဟိုးမားျပည္နယ္၊ ဒူးရန္႔ၿမိဳ႕ခရီးစဥ္အတြင္း ConnectHome ဆိုသည့္ ပ႐ိုဂရမ္ကို ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ ျပည္သူအားလုံး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္သုံးစြဲႏိုင္ေရးကို အစိုးရေရာ ပုဂၢလိကပါပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ တိုက္တြန္းသြားေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ကလည္း သတင္းထုတ္ျပန္သြားသည္ဟု ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

အေမရိကန္သမၼတက လူငယ္ေတြကို အင္တာနက္ေကာင္းေကာင္း အသုံးျပဳခြင့္ရေစရန္ မလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းသည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးေစ႐ုံမက တိုင္းျပည္အတြက္လည္း ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈတစ္ခုျဖစ္ေစႏိုင္ ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္ကေျပာၾကားသည္။

ConnectHome ပ႐ိုဂရမ္ကို သမၼတဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီး ၂၇ ၿမိဳ႕တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ထိုၿမိဳ႕မ်ားအတြင္းရွိ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုေပါင္း ၂၇၅၀၀၀ ႏွင့္ ကေလးေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္အတြက္ အင္တာနက္ကို ျမန္ႏႈန္းျမင့္စနစ္ျဖင့္ ရရွိေစရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ကဆိုသည္။

ေရွးဦးပညာသင္ၾကားေရးတြင္ အင္တာနက္သည္ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတကၫႊန္ၾကားၿပီး ထိုၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ Broadband အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုအခါ ျပည္သူ႕ အတြက္ အင္တာနက္ကို ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီၿပီးလုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ေရးသား ထားသည္။

Powered by Bullraider.com