ဆင္းရဲျခင္းက ကေလး၏ဦးေႏွာက္ကို ပ်က္စီးေစဟုဆို

http://www.rawa.org/temp/runews/data/upimages/education_afghan_girls.jpg

ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့စြာ ေနထိုင္ၾကရသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ကာလၾကာရွည္လာသည့္အခါတြင္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပါဆုတ္ယုတ္ လာၿပီး စိတ္မက်န္းမာမႈမ်ားပါ ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ေၾကာင္း စိန္႔လူးဝစ္ရွိ ဝါရွင္တန္ တကၠသိုလ္၊ ေဆးပညာေက်ာင္းမွ သုေတသီမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပၾကားခ်က္ကို Reuters သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆင္းရဲျခင္းသည္ သိမ္ငယ္စိတ္မ်ားကိုသာမက စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္မ်ားကိုပါ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေစ ႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဂ်ဳံး လူဘီကဆိုသည္။

ကေလးဘဝကတည္းက ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲတြင္းေရာက္ေနသည့္ ကေလးမ်ားကို ပိုမိုေထာက္ပံ့ကူညီသင့္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ကေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com