ဝါရွင္တန္ ဒီစီ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္သို႔ နစ္ျမဳပ္မႈျမန္ဆန္လာဟုဆို

http://static.ddmcdn.com/gif/jefferson-sea-level-rise-140515.jpg

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ႀကီးသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ နိမ့္ဆင္းလ်က္ရွိရာ လာမည့္ရာစုတြင္ ေျခာက္လက္မခန္႔အထိ နိမ့္ဆင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း GSA Today သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ရာသီဥတုပူျပင္းလာမႈႏွင့္ ေရခဲမ်ား အရည္ေပ်ာ္လာျခင္းသည္ ဝါရွင္တန္ဒီစီကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သုေတသန ပညာရွင္ ဘင္ ဒီဂၽြန္းကေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း East Coast တစ္ခုလုံးသည္ ပင္လယ္ျပင္ေအာက္ေရာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

Powered by Bullraider.com