လက္နက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေရးတြင္ စက္႐ုပ္မ်ားထည့္သြင္းအသုံးျပဳလာမည္ကို ပညာရွင္မ်ား စိုးရိမ္ဟုဆို

http://www.wired.com/images_blogs/dangerroom/2013/10/SWORDS.jpg

နည္းပညာရွင္မ်ားသည္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္နက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေရးတြင္ ဉာဏ္ရည္တု (AI) မ်ားကို အသုံးျပဳ တပ္ဆင္ထားသည့္ စက္႐ုပ္မ်ားအား ထည့္သြင္းအသုံးျပဳလာျခင္းအတြက္ စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း AP သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထား သည္။

ကမၻာ့လက္နက္ၿပိဳင္ပြဲသည္ လူသားအသိဉာဏ္အတိုင္း ဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စက္႐ုပ္စြမ္းရည္အေပၚ မွီခိုအားထားမႈ မ်ားလာသျဖင့္ အနာဂတ္လက္နက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈတြင္ AI စက္႐ုပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းအသုံးမျပဳရန္ ႐ူပေဗဒပညာရွင္ စတီဗင္ ေဟာ့ကင္းႏွင့္ Apple ကုမၸဏီကိုထူေထာင္ခဲ့သူ စတိဗ္ေဂ်ာ့တို႔ဦးေဆာင္ကာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ သိပၸံရွင္မ်ား စုေပါင္း လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

စက္႐ုပ္မ်ားကို အဖ်က္သေဘာေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားထက္၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ပညာရွင္မ်ားကတိုက္တြန္းထားသည္။

Powered by Bullraider.com