ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားနဲ႔ အစိုးရေက်ာင္းဆရာမ်ား အားၿပိဳင္ေတာ့မည္

ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္လာခဲ့အၿပီး ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ ေခတ္စားလို႔ လာေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မွတ္ပံုတင္ ဥပေဒအရ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ မွတ္ပံုတင္ရွိဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ လုပ္မယ့္သူအေနနဲ႔ ျပည္တြင္း (သို႔မဟုတ္) ျပည္ပတကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ပါရဂူဘြဲ႔၊ ပညာေရးဘြဲ႔ ရရွိသူ၊ ျပည္တြင္း (သို႔မဟုတ္) ျပည္ပတကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိၿပီး ဆရာအတတ္ပညာဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာ (သို႔မဟုတ္) လက္မွတ္ ရရွိသူ၊ ျပည္တြင္း (သို႔မဟုတ္) ျပည္ပတကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိၿပီး ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္တဲ့ ဆရာအတတ္ပညာ ရက္တို သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ ရရွိသူျဖစ္ရမယ္လို႔ ဆိုထားတယ္။ သည္အခ်က္ေတြ မရွိရင္လည္း ဘြဲ႔တစ္ခုခုရၿပီး ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ၾကားမႈ အေတြ႔အႀကံဳ အနည္းဆံုး ငါးႏွစ္ ရွိရင္ ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိျပန္ပါတယ္။

အစိုးရေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဆရာတုိ႔ အားၿပိဳင္ၾကေတာ့မည္

လစာေငြ အေတာ္ကေလး ေကာင္းၿပီး ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္လည္း အဆင္ေျပတာမို႔ ဘြဲ႔ရလူငယ္ အေတာ္မ်ားမ်ား စိတ္၀င္စားမႈရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေပၚမွာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဖြင့္ထားတဲ့ ဆရာတစ္ဦးက ေမာကၡကို အခုလိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

"ကုမၸဏီ အလုပ္ထက္လည္း လစာပိုေကာင္းေနတာပါ။ အျခားေသာ အခြင့္အေရးေတြ၊ မက္လံုးေတြနဲ႔ သင္တန္း တက္ခြင့္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာေတြလည္း တကယ္ကို လိုအပ္ေနတာ။"

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတက္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အျပင္က်ဴရွင္ယူစရာ မလိုေတာ့သည့္အတြက္ မိဘမ်ားဖို႔ အဆင္ေျပေၾကာင္းလည္း ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

သုေတသီ ဆရာေမာရက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ မွတ္ပံုတင္ဥပေဒ ထြက္ရွိလာမႈကို ႀကိဳဆိုသင့္ေၾကာင္း ေမာကၡပညာေရး မဂၢဇင္းသို႔ ရွင္းျပခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အရည္အခ်င္း တူညီၿပီး ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ကို အခ်ိန္ျပည့္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အစိုးရ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္လည္း လစာကိစၥကို ျပန္လည္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ရာတြင္ အမ်ားစု တက္ေရာက္ေနသည့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၊ ဘကေက်ာင္းမ်ားအတြက္လည္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခံစားခြင့္ အလြန္အမင္း ကြာဟခ်က္ရွိျခင္းမွာ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆုိင္ရာကို မ်ားစြာ ထိခုိက္ေစေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံတို႔ကဲ့သို႔ ၀န္ထမ္းမ်ားကို တန္ဖိုးထားၿပီး NGOs မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားထက္ လစာ ပိုေပးသင့္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာလွ်င္ အရည္အေသြး တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အဂတိတရားလည္း ကင္းရွင္းႏုိင္ေၾကာင္း အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာျပခဲ့သည္။

"အခု က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ၾကရေတာ့မယ္။ ပုဂၢလိေက်ာင္းနဲ႔ အစိုးရေက်ာင္း၊ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဆရာနဲ႔ အစိုးရေက်ာင္းဆရာတို႔ရဲ႕ အားၿပိဳင္ပြဲႀကီးပါ။ တစ္ဖက္သတ္ႀကီး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။"

ျမတ္ပန္းရွင္

ေမာၡပညာေရးသတင္း

Powered by Bullraider.com