အီဒင္ဘာ့ခ်္နာပီရာတကၠသုိလ္က ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ပညာသင္ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္

စင္ကာပူပီအက္စ္ဘီ အကယ္ဒမီေက်ာင္းက သည္ႏွစ္မွာ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ အီဒင့္ဘာ့ခ်္နာပီရာတကၠသုိလ္ နဲ႔ထပ္မံ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္လုိက္ၿပီး ပညာသင္ဆု စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၀၀၀ ကုိခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားမယ္လုိ႔ Myanmar Search International ကသိရပါတယ္။

ဘဲြ႕ဒီဂရီတန္းနဲ႔ မာစတာတန္းတုိ႔ရဲ႕ ေဖေဖာ္ဝါရီနဲ႔ ဇြန္လ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ေတြအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြကုိ ခ်ီးျမႇင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အီဒင္ဘာ့ခ်္နာပီရာ တကၠသုိလ္ (Edinburgh Napier University) ကအေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ပီအက္စ္ဘီအကယ္ဒမီနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး အီဒင္ဘာ့ခ်္နာပီရာ တကၠသုိလ္က ဘဲြ႕လက္မွတ္ေတြကုိ ပီအက္စ္ဘီအကယ္ဒမီမွာ ကုန္က်စရိတ္ သက္သက္သာသာနဲ႔ သင္ယူႏုိင္ပါတယ္။

ဘဲြ႕ဒီဂရီတန္းအတြက္ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြမွာ ပညာသင္ႏွစ္ကင္းလြတ္ခြင့္ေလွ်ာက္ခ်င္သူေတြ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ဒီပလုိမာ၊ အဆင့္ျမင့္ ဒီပလုိမာေအာင္ျမင္ၿပီးထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပညာရပ္ေတြကုိ သင္ၾကားေနတဲ့ အစုိးရတကၠသုိလ္နဲ႔ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္းေတြက ေက်ာင္းသားေတြက ပညာ သင္ႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေတြနဲ႔ အီဒင္ဘာ့ခ်္တကၠသုိလ္ရဲ႕ ဘဲြ႕ဒီဂရီတန္းကုိ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိပါတယ္။

ဘဲြ႕ဒီဂရီတန္းမွာ ပညာသင္ႏွစ္ကင္းလြတ္ခြင့္နဲ႔အတူ ၁၆ လသာ ဆက္တက္ရမယ့္ ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၃၄၉၇.၂၀ ျဖစ္ၿပီး Bachelor of Arts (Honours) အတြက္ ပညာသင္ႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္နဲ႔အတူ ၂၄ လသာ ဆက္တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းလခက စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၅၂၄၅.၈၀ ျဖစ္ပါတယ္။ Master of Science အတြက္ မူလေက်ာင္းလခေတြက စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၉၆၃၄.၅၀ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ယူႏုိင္တဲ့ ဘဲြ႕ဒီဂရီေတြနဲ႔ ဘာသာရပ္ေတြက ပဲြေတာ္နဲ႔အခမ္းအနားစီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ဟုိတယ္နဲ႔ ခရီးသြား ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈဘာသာရပ္ေတြ၊ စီးပြားေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မာစတာတန္း အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အေဝးသင္ေက်ာင္းသားေတြဆုိရင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳသုံးႏွစ္ရွိဖုိ႔ လုိပါ တယ္။ ေန႔ေက်ာင္းတက္တဲ့သူဆုိရင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳႏွစ္ႏွစ္ရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေန႔ေက်ာင္းတက္ၿပီး ဘဲြ႕ရတဲ့သူေတြက လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမရွိလည္း ေလွ်ာက္လုိ႔ရပါတယ္။

ေမာ္ဒန္သတင္းဂ်ာနယ္

အမွတ္(၄၀၃)၊ ဧၿပီလ(၄) ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com