စင္ကာပူမွာ ေအဘီအီးလယ္ဗယ္ဖုိး ဒီပလုိမာ တက္ေရာက္ႏုိင္

Category: ပညာေတာ္သင္ဆု
Published on Tuesday, 08 April 2014 10:57
Written by ယဥ္ယဥ္ခန္႔

စင္ကာပူႏုိင္ငံ Amity Global Business School မွာ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ေအဘီအီးလယ္ဗယ္ ဖုိးဒီပလုိမာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူေတြ IELTS အမွတ္တင္ျပစရာ မလုိ၊ ဝင္ခြင့္စာေမးပဲြေျဖစရာမလုိဘဲ အခ်ိန္တုိအတြင္း တက္ေရာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအဘီအီးလယ္ဗယ္ဖုိး ဒီပလုိမာကုိေျခာက္လၾကာ တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းစရိတ္က ျမန္မာ ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀ ေလာက္ ကုန္က်မယ္လုိ႔ Wissen Education ကသိရပါတယ္။

ေအဘီအီးလယ္ဗယ္ဖုိး ဒီပလုိမာမွာသင္ယူႏုိင္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြက စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ မားကတ္ တင္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ဟုိတယ္စီမံခန္႔ခဲြမႈတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အနီးဆုံးေက်ာင္းဝင္ခြင့္က ဧၿပီလျဖစ္ပါတယ္။ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါၿပီ။

ေမာ္ဒန္သတင္းဂ်ာနယ္

အမွတ္(၄၀၃)၊ ဧၿပီလ(၄) ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com