ေဆးပညာက်င့္၀တ္ႏွင္႔အညီသင္ၾကားႏုိင္ရန္ေဆးတကၠသုိလ္မ်ားတြင္အစီအမံ မ်ားေဆာင္ရြက္ေနျပီဟုဆုိ

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂

ေဆးပညာ က်င့္၀တ္ကုိ ပိုမိုထိေရာက္စြာသင္ ၾကားႏိုင္ရန္ေဆးတကၠသိုလ္အတန္း အဆင့္ဆင့္တြင္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံ ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာဦးေန၀င္းက ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္မွ ဇန္န ၀ါရီ ၁ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆး သုေတသနအသင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆးပညာက်င့္၀တ္ ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎င္းက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

""အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ေဆးတကၠသိုလ္ေတြဟာ ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈကို အားေပးၿပီးေတာ့ ဆရာ၀န္က်င့္၀တ္ေတြနဲ႔ ညီေအာင္ လည္းႀကိဳးစားေနပါတယ္။ နမူနာ ေျပာမယ္ဆိုရင္ တကၠသိုလ္ေတြမွာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြကို
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေနတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း က်င့္၀တ္ကိစၥေတြကိုထည့္ ဖို႔စဥ္းစားေနပါတယ္။ သင္ၾကားဖို႔ စဥ္းစားေနပါတယ္။


ဒါေတြလုပ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ဆရာ၀န္ေတြဟာက်င့္ ၀တ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုၿပီးေတာ့သိ လာမယ္။ နားလည္လာမယ္။ လိုက္ နာဖို႔အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ခံယူ လာမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္""ဟု ေဒါက္တာဦးေန၀င္းက ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ကေျပာသည္။

ယခင္ကဆရာ၀န္မ်ား၏ က်င့္၀တ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္းမ်ားရွိခဲ့ ေသာ္လည္း အစိုးရသစ္လက္ထက္ တြင္ဆရာ၀န္အပါအ၀င္ က်န္းမာ ေရးဆိုင္ရာပညာရွင္တို႔၏ က်င့္၀တ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုအေလးထား ေဆာင္ရြက္လာၾကေၾကာင္း သိရသည္။

MMA

Democracy Today (3.1.2017)

Powered by Bullraider.com