အေ၀းသင္တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏုိင္ၿပီ

Image may contain: outdoor

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂

အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔၀င္ခြင့္ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား စတင္ ေက်ာင္းအပ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိ ရသည္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ ျမင္သူမ်ားေလွ်ာက္ထားေသာ အ ေ၀းသင္တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ေပးထားၿပီးျဖစ္ရာ ၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ယခုလ ၂ ရက္ေန႔မွစတင္ ၿပီး အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ဌာနခြဲအ သီးသီးတြင္ စာရင္းေပးသြင္းၿပီး ေက်ာင္းအပ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ တကၠ သိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့စဥ္က ေန႔သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါအေ၀းသင္တကၠသိုလ္သို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕လိုျခင္းႏွင့္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ မွ ေန႔သင္တန္းသို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ လိုပါကလည္း စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္မွ သိရသည္။

"ေက်ာင္းအပ္လို႔ရေနပါၿပီ။ ကိုယ္က အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ မွာ ၀င္ခြင့္ရရွိထားတယ္ဆိုရင္ အ ေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္မွာ သြားၿပီး
ေက်ာင္းအပ္ရမွာပါ" ဟု ရန္ကုန္အ ေ၀းသင္တကၠသိုလ္မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ယခုႏွစ္တြင္ ပထမႏွစ္ေန႔သင္ တန္းမ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္ရရွိထားသူမ်ား ၏ ေနာက္ဆံုးေက်ာင္းအပ္ရက္မွာ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္ျဖစ္ေသာ္လည္း အ ေ၀းသင္၀င္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ေန႔သင္တန္း မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕သူမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံျခင္းမ်ားကို ရက္ထပ္မံတိုးျမႇင့္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

""ေက်ာင္းအပ္တာေတြကို လာ မယ့္ႏွစ္လအတြင္း မတ္လေလာက္ အထိေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာပါ။ ေက်ာင္း အပ္လို႔ေပးရတဲ့ ေက်ာင္းအပ္ခေတြ ကလည္း အေျပာင္းအလဲမရွိပါဘူး။ အရင္ႏွစ္ကအတိုင္းပါပဲ""ဟု ၎င္း က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ATK

Democracy Today (3.1.2017)

Powered by Bullraider.com