မေကြးတုိင္းမွ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖဲြ႕၀င္မ်ား သမဂၢ႐ုံးခန္းေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံတင္ျပ

Image may contain: one or more people, people sitting, text and indoor

မေကြး၊ ဇန္န၀ါရီ ၂

မေကြး တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်ာင္း သားသမဂၢအဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ မေကြး တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ႏွင့္၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႕
ဆံုစဥ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ႐ုံးခန္းေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ႏွင့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲ မ်ားကုိတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရိွ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖဲြ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖဲြ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္၀န္ႀကီးမ်ား ဇန္န ၀ါရီ ၂ ရက္က မေကြးၿမိဳ႕တုိင္းေဒသ ႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕႐ုံးအစည္းအေ၀းခန္း မ၌ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ယင္းသို႔တင္ျပခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

""မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာင္း သားသမဂၢအဖဲြ႕၀င္ေတြနဲ႔ တုိင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕တုိ႔ တစ္သားတည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ ရြက္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ထံုး လုပ္နည္းနဲ႔ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားရမွာပါ""ဟု မေကြးနည္းပညာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖဲြ႕
ေက်ာင္းသားမ်ားေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကုိခ်စ္ ၀င္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖဲြ႕၀င္
မ်ားသည္ တုိင္းေဒသ ႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖဲြ႕ အသံုးအႏႈန္းအား အသိအမွတ္ျပဳ ေပးရန္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ႐ုံးခန္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢအဖဲြ႕ကုိ သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အ စည္းမ်ားက တရားမ၀င္အသင္းအ ဖဲြ႕တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခံ ေနရျခင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္သည္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအ တြင္းရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ
မ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အ ခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကုိ တုိင္းေဒသ ႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕ထံ စာေရးသားတင္ ျပၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ တုိင္းေဒသ ႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳႏွင့္၀န္ႀကီးမ်ား မေကြးတုိင္းေဒသ ႀကီးအတြင္းမွ ေက်ာင္းသားအဖဲြ႕ ကိုယ္စားျပဳ
ေက်ာင္းသားခုနစ္ဦး၊ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ZZ

Democracy Today (3.1.2017)

Powered by Bullraider.com