တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မူဆယ္ခ႐ိုင္တြင္ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးျပန္ လည္ဖြင့္ေပးၿပီးျဖစ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုမည့္သူ သံုးေထာင္ေက်ာ္ရွိ

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၁

တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားထားသည့္ မူဆယ္ခ႐ိုင္တြင္ လာမည့္မတ္လ၌ က်င္းပမည့္တကၠ သိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို ေက်ာင္းသား၊
ေက်ာင္းသူသံုးေထာင္ေက်ာ္ ေျဖဆို မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ KIA,TNLA ႏွင့္ MNDAA လက္ နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ျမန္ မာ့တပ္မေတာ္တို႔အၾကား
တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မူဆယ္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း ေပါင္း ၆၆ ေက်ာင္းကို ႏို၀င္ဘာ ၂၁

ရက္မွစတင္ပိတ္ထားခဲ့ရာေက်ာင္း မ်ားကိုလံုၿခံဳေရးေကာင္းမြန္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါေဒသတြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ကိုေျဖဆိုမည့္သူမွာ သံုးေထာင္
ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း မူဆယ္ခ႐ိုင္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

""ေက်ာင္းအားလံုးကိုဖြင့္ေပး ၿပီးသြားပါၿပီ။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူေတြလည္း ေက်ာင္းကိုျပန္တက္ေန ၾကပါၿပီ။ မူဆယ္ခ႐ိုင္မွာတကၠသိုလ္ ၀င္တန္းေျဖမယ့္သူကသံုးေထာင္ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ျပင္ပေျဖဘယ္ ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာေတာ့ မသိရ ေသးပါဘူး။

သူတို႔ကၿမိဳ႕နယ္ ႐ံုးေတြ မွာတင္ရတာျဖစ္လို႔ပါ။ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထူးထူးျခား ျခားၫႊန္ၾကားခ်က္ရယ္လို႔မရွိေသး ပါဘူး""ဟု မူဆယ္ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္က ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္ တြင္ ဒီမိုကေရစီတူေဒးသို႔ေျပာသည္။

မူဆယ္ခ႐ိုင္တြင္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားထားေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ ၀င္စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္တြင္ လံုၿခံဳ ေရးကိုပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနၾကအတိုင္း သာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ နယ္ေျမအေျခ အေနမွာ ေအးခ်မ္းမႈရွိေနၿပီးလိုအပ္ ပါကလံုၿခံဳေရးအေျခအေနကို တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

""တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲအ တြက္ကေတာ့ လံုၿခံဳေရးကို အထူး လုပ္ဖို႔မရွိပါဘူး။ ႏွစ္စဥ္လုပ္ေနက်အတိုင္းပဲလုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ပံုမွန္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္မွာပါပဲ""ဟု ဦးေအာင္ျမင့္ကဆက္ေျပာသည္။

မူဆယ္ခ႐ိုင္အတြင္းတြင္ၿမိဳ႕ နယ္သံုးခုရွိၿပီး အေျခခံပညာေက်ာင္း ေပါင္း ၉၀ ၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း၊ အဆို ပါေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမအေရ အတြက္မွာ ၁၅၀ ၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ATK

Democracy Today (22.1.2017)

Powered by Bullraider.com