လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းပိတ္ရက္ေပါင္း ၁၆၆ ရက္ရွိမည္

Image may contain: one or more people and outdoor

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၁

လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေပါင္း ၁၆၆ ရက္ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။လာမည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္
အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ား၏ ေက်ာင္းပိတ္ရက္၊ ေက်ာင္း ဖြင့္ရက္ႏွင့္႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ျပကၡဒိန္အရ အေျခခံပညာဦးစီး ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ရာ လာမည့္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ား၏ တရား၀င္ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ၈၈ ရက္ႏွင့္ ပံုမွန္ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ၇၈ ရက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ ရက္ေပါင္း ၁၉၉ ရက္ရွိေၾကာင္း၊ ႐ံုး ပိတ္ရက္မွာ ၁၂၆ ရက္ႏွင့္ ႐ံုးတက္ ရက္မွ ၂၃၉ ရက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

""ဆရာ၊ ဆရာမေတြကေတာ့ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြမွာ သင္တန္းေတြရွိပါတယ္။ လာမယ့္ ႏွစ္ပထမတန္းအတြက္ သင္တန္း
ေတြတက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုံးပိုင္း နဲ႔ပတ္သက္တဲ့သူေတြကေတာ့ ရာထူး တိုးအေျပာင္းအေရႊ႕တို႔၊ တျခားစာရင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။အစိုးရ
႐ံုးပိတ္ရက္ဆိုရင္ေတာ့ ႐ုံးမတက္ ရဘူးေပါ့။

မႏွစ္ကလည္း ဒီအတိုင္း ပဲ။ ရက္ကြာလည္း တစ္ရက္ႏွစ္ ရက္ပဲ""ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။၂၀၁၇ ခုႏွစ္
အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား၏ တရား၀င္ေက်ာင္း ပိတ္ရက္မ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၁ ရက္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၁ ရက္၊ မတ္လတြင္ ၃ ရက္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ ေန႔မွေမလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ၆၁ ရက္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ၁ ရက္၊ ေအာက္ တိုဘာလတြင္ ၆ ရက္၊ ႏို၀င္ဘာလ တြင္ ၂ ရက္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၁၀ ရက္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ ရက္မ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၁ ရက္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၁ ရက္၊ မတ္ လတြင္ ၃ ရက္၊ ဧၿပီလတြင္ ၁၀ ရက္၊ ေမလတြင္ ၂ ရက္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ၂ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ၁ ရက္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ၂ ရက္၊ ဒီဇင္ ဘာလတြင္၂ ရက္ အီဒြလ္အသြာ ဟာပြဲေတာ္ေန႔ႏွင့္ ဒီပါ၀လီေန႔တစ္ ရက္စီ စုစုေပါင္း၂၆ ရက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားထဲ တြင္ အီဒြလ္အသြာဟာပြဲေတာ္ေန႔ ႏွင့္ဒီပါ၀လီေန႔တို႔၏ ေက်ာင္းပိတ္ ရက္မ်ားကို သီးျခားေၾကညာမည္ျဖစ္ သည္။

Democracy Today (31.1.2017)

Powered by Bullraider.com