အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသိုလ္ သက္တမ္း(၂၂)ႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရး သိပၸံဘြဲ႕ရေမာင္မယ္ ၁၉၇၄ ဦး ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္

Image may contain: 1 person, standing, hat and outdoor

မေကြး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄

အေျခခံက်န္းမာေရး တကၠသိုလ္ (မေကြး)(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက အေျခခံက်န္းမာေရး တကၠသိုလ္(မေကြး) ျမဧရာခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသအတြင္း ဦးေဆာင္ေသာ အေျခခံက်န္းမာေရး တကၠသိုလ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္(Vision)ႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ အေျခခံက်န္းမာ ေရးပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ရန္၊ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ႏွီးႏႊယ္ဌာနမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အျပည့္အဝေပးရန္ ႏွင့္အရည္အေသြးရွိေသာ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ဟူေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ (Mission)သုံးခုႏွင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ အေျခခံက်န္းမာေရး တကၠသိုလ္အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္သည့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ က်န္းမာေရး သိပၸံဘြဲ႕ရေမာင္မယ္ ၁၉၇၄ ဦးအျပင္ အျခားလက္မွတ္ရ သင္တန္းသားမ်ား ျဖစ္သည့္ လက္ေထာက္က်န္းမာေရး မွဴး ၁၂၉၈ ဦး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ႀကီးၾကပ္(၁) ၁၄၂၁ ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ႀကီးၾကပ္(၂) ၃၃၃၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၆ဝ၅၁ ဦးတို႔ကို ေလ့က်င့္ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေဆးတကၠသိုလ္(မေကြး)မွ အလုပ္ သင္ဆရာဝန္ စုစုေပါင္း ၄၁၇၆ ဦး ကိုလည္း လူထုက်န္းမာေရး ပညာရပ္အတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔က်င္းပ သည့္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္အေျခခံ က်န္းမာေရး တကၠသိုလ္(မေကြး) ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားတြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ထင္ေဇာ္စိုးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အေျခခံက်န္းမာေရး တကၠသိုလ္ (မေကြး) (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားကို ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းပြဲ အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔အခမ္းအနားတြင္ က်န္းမာေရးသိပၸံဘြဲ႕ (အေျခခံက်န္းမာေရး)ဘြဲ႕ရ ေမာင္မယ္ ၁ဝ၉ ဦးအား ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ား အပ္ႏွင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သန္းႏိုင္ဦး(ငဖဲ)

ေၾကးမံုသတင္းစာ (၆.၂.၂၀၁၇)

Powered by Bullraider.com