ၿမိဳ႕ေတာ္ျပည္သူ႔နီတိ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပမည္

https://www.irrawaddy.com/wp-content/uploads/2015/12/Tender-YCDC.jpg

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကႀကီးမွဴး၍ လူငယ္လူရြယ္မ်ား စည္းကမ္းဥပေဒကုိ သိရွိလုိက္နာျခင္း၊ ႐ိုးသားရဲရင့္စြာ ျပဳမူ ဆက္ဆံေျပာဆုိတတ္ ျခင္း၊ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္၍ လိမၼာယဥ္ေက်းျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ တတ္ျခင္း၊ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ရြက္လုိျခင္း စသည့္အခ်က္ မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ႏုိင္ငံသားေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးကုိ ရည္ရြယ္ ၍ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးႏုိင္ရန္ ျပည္သူ႔နီတိေရးေျဖၿပိဳင္ပဲြကုိ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၂၈ ရက္တုိ႔တြင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း အဆင့္သုံးဆင့္ခဲြျခား ၍ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါၿပိဳင္ပဲြသုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားမွ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအျပင္ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးသင္ၾကားေန ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၊ စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေန ၾကေသာ ေက်ာင္းေန အရြယ္ကေလးမ်ားပါ ပါဝင္ေျဖဆုိႏုိင္ၿပီး အသက္အပုိင္းအျခား အားျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္ (၅)ႏွစ္မွ (၁ဝ)ႏွစ္၊ အလယ္တန္းအဆင့္(၁ဝ)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္၊ အထက္တန္းအဆင့္(၁၅)ႏွစ္မွ (၂ဝ)ႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ဆုမ်ားကုိ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ခ်ီးျမႇင့့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ေျဖၿပိဳင္ပဲြကုိ ေရးေျဖၿပိဳင္ပဲြ မွ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆု ၁ဝ ဦး ရရွိသူမ်ားကုိ ျပန္လည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ႏႈတ္ေျဖၿပိဳင္ပဲြမွ ဆုရရွိသူမ်ားကုိလည္း ထပ္မံဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ပါဝင္ေျဖဆုိလုိသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ(ေျမညီထပ္) ရွိ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံ ေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန ျပန္ၾကားေရးဌာနခဲြသုိ႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း မတ္ ၂ဝ ရက္မွ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ အမည္၊ အဘအမည္၊ အသက္၊ အတန္း၊ ေက်ာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပ၍ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္သည္။

ၿပိဳင္ပဲြဝင္ေျဖဆုိႏုိင္ေရးအတြက္ ေလ့လာရန္ နမူနာျပ၊ ရည္ညႊန္းစာေပမ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွ ေကာက္ႏုတ္႐ုိက္ႏွိပ္ ထားသည့္ ျပည္သူ႔နီတိအသိပညာေပး အေထာက္အကူျပဳ ကဗ်ာ၊ ပုံျပင္ဝတၴဳ (မူတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း) စာအုပ္မ်ားအျပင္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ စာရိတၱပညာတဲြဖက္ သင္႐ုိးဝင္ဘာသာႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပင္ပစာအုပ္မ်ားကုိ ေလ့လာ၍ မိမိတုိ႔၏ အေတြး အျမင္ အသိပညာျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေျဖဆုိၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပမည့္ေနရာ မ်ားကို ေျဖဆုိသူအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ သက္ဆုိင္ရာခ႐ုိင္မ်ားတြင္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ Website-www.ycdc.gov.mm ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းအမွတ္ -ဝ၉၄၉၂၂၇၈၈၆၊ ဝ၉-၇၃ဝ၃ဝ၁၇၅၊ ဝ၉-၈၆၃၆၅၅၂၊ ဝ၉-၇၇၈ဝ၅၂၁၄၅ တုိ႔သုိ႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီ

ေၾကးမံုသတင္းစာ (၅.၃.၂၀၁၇)

Powered by Bullraider.com