အသက္ ၅၈ ႏွစ္ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ပညာေရးမွဴး မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သူမ်ား ရာထူးတူ၊ လစာႏႈန္းတူမ်ား ျဖင့္ ပင္စင္ယူႏုိင္ဟုဆုိ

Old Age, Youth, The Hand, Grandmother, Child

အသက္ ၅၈ ႏွစ္ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ပညာေရးမွဴး မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သူမ်ား ရာထူးတူ၊ လစာႏႈန္းတူ မ်ား ပင္စင္ယူႏုိင္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္က ေျပာ သည္။

ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအ ေဝး (၈၀) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငပုေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္သန္းျမင့္၏ ပညာေရးမွဴး ရာထူးမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မည္သုိ႔ကန္႔ ထားသည္ကုိ သိရွိလုိေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္မတို႔ဝန္ထမ္းေတြဟာ ကုိယ္ရသင့္ရထုိက္တဲ့ ရာထူးေတြကုိရယူလုိၿပီးမွ ပင္စင္ရယူလုိၾကပါတယ္။ ပညာေရးမွဴးေတြျဖစ္ဖုိ႔ အသက္ ၅၈ ႏွစ္ထက္မေက်ာ္ရဘူးဆုိရင္ သူတို႔ဟာခံစားခြင့္ဆုံး႐ႈံးပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျခားဝန္ထမ္းေတြမွာ မေတြ႕ရဘဲ ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြမွာပဲ အသက္ ၅၈ ႏွစ္ေက်ာ္ရင္ ပညာေရးမွဴးမေပးဘူးဆုိတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္သန္း ျမင့္က ေျပာသည္။

ပညာေရးမွဴးရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားျဖစ္ေသာ အထက္တန္းေက်ာင္း အုပ္ရာထူးမွ သုံးႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရန္၊ အသက္ ၅၈ ႏွစ္ထက္မႀကီးသူျဖစ္ရန္၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ တဲ့သူျဖစ္ရန္၊ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပစ္မႈကင္းရွင္းသူျဖစ္ရန္၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ အနည္းဆုံး (သင့္) ရရွိသူျဖစ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါအရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ေဒသလုိအပ္ခ်က္ရွိပါက ေလွ်ာ့ေပါ့စဥ္းစား ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ႏွစ္ပုိင္းရွိပါတယ္။ ၅၈ ႏွစ္ထက္မႀကီးတဲ့သူ ျဖစ္ရမယ္ဆုိတာက ပညာေရးမွဴးတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္း ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ႏွစ္ ႏွစ္ေလာက္အခ်ိန္ရမွ ေဒသအတြက္ ေသခ်ာစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့ ရာထူးတူ၊ လစာႏႈန္းတူနဲ႔ ပင္စင္ယူလုိ႔ရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးရွိပါတယ္” ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ရာထူးတိုးအေျခအေနမ်ားကုိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း သေဘာထားမ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ထားျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ သက္ဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၿပီးမွသာ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Democracy Today Daily

ဇူလုိင္လ (၂၄) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com