တကၠသုိလ္ဝင္တန္းကုိ အျပင္ေျဖဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ရွိသည္ဆုိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးစီးဌာနႏွစ္ခု၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ကဲြလြဲေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေန

http://2.bp.blogspot.com/-l4kDRSHPCrs/UAoYLeqip4I/AAAAAAAAEX4/QLPpYhQNfns/s1600/myanmar-student.jpg

နဝမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား တကၠသုိလ္ဝင္တန္းကုိ အျပင္ေျဖဝင္ေရာက္ေျဖဆုိႏိုင္သည္ဆုိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးစီးဌာနႏွစ္ခု၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ကဲြလြဲေနျခင္းေၾကာင့္ နဝမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူအ ခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အခက္အခဲေတြ႕ေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

နဝမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး တကၠသုိလ္ဝင္တန္းကုိ ေက်ာင္းမတက္ဘဲျပင္ပမွ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိႏုိင္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္တရားဝင္ညႊန္ၾကားစာ ထုတ္ ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇူလုိင္ ၈ ရက္တြင္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္) မွ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထပ္ဆင့္ေၾကညာခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ၌ ယင္းစနစ္သည္ လက္ရွိေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနဆဲ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အက်ဳံးမဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လက္ရွိေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနဆဲ နဝမ တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအခ်ဳိ႕မွာ ေက်ာင္းထြက္လုိက္ၾကၿပီးမွ အေျခခံပညာဦးစီး ဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယင္းစနစ္တြင္ ျပင္ပသုိ႔ေရာက္ရွိေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသာ အက်ဳံးဝင္သည္ဟု သိရွိရသည့္အတြက္ ေက်ာင္းျပန္လည္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကေသာ္ လည္း ေက်ာင္းမ်ားကလက္မခံေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းထြက္လုိက္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့မွဒီစနစ္မွာ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနဆဲ ေတြ အက်ဳံးမဝင္ဘူးဆုိတာသိေတာ့ ေက်ာင္းျပန္တက္ဖုိ႔ ေလွ်ာက္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းကလက္ မခံေတာ့ဘူး။ အခုအဲဒီကေလးေတြက ဘာဆက္လုပ္ရမယ္မွန္းမသိဘူး။ ေသာင္တင္ေနတယ္” ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း က်ဴရွင္ဆရာျဖစ္သူ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက ေျပာသည္။

ယင္းကဆက္လက္၍ “ကိုးတန္းေအာင္ၿပီး အျပင္ေျဖေျဖခြင့္ရတယ္ဆုိတာကုိ စာထြက္လာေတာ့ ကေလးေတြက ေက်ာင္းထြက္ၿပီးက်ဴရွင္တက္ေျဖဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ႀကိဳးစားၾကတယ္။ အေျခခံ ဦးစီးက စာထပ္ထြက္ေတာ့ ဘကေက်ာင္းနဲ႔ နယ္စပ္ကကေလးေတြအတြက္ပဲလုိ႔ ဆုိေတာ့ကဲြလဲြေန တယ္။ စာစစ္က နဝမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူတုိင္းလုိ႔ပါတယ္။ လက္ရွိေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အေျခအေနကုိ ေစာင့္ေနၾကတယ္။ ဒီလကုန္ေလာက္မွာ မျဖစ္မေနတက္ရမယ္ဆုိရင္ ေက်ာင္းကုိျပန္ ဝင္ၾကမွာပါ။ ေက်ာင္းေတြက ေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္ယူမထားတဲ့ ကေလးေတြဆုိရင္ေတာ့ ျပန္လက္ ခံမယ္” ဟု ေျပာသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္ယူၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေျခာက္လအတြင္း ထြက္ခဲ့ေသာေက်ာင္းသုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္၍မရေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္အျခား ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“မူအရေက်ာင္းထြက္ၿပီးတဲ့ေက်ာင္းကုိ ေျခာက္လအတြင္းျပန္ဝင္လုိ႔မရဘူး။ အျခားေက်ာင္းကုိ ေျပာင္း လုိ႔ရတယ္။ လက္ရွိေက်ာင္းထြက္ထားတဲ့ ကေလးေတြကေျဖမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ကထုတ္ ထားတဲ့ စာအတုိင္းေျဖလုိ႔ရပါတယ္” ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္) မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပင္ပေျဖဆုိႏုိင္သူမ်ားသည္ မူလက တည္းက ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွ နဝမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူ တုိင္း တကၠသုိလ္ဝင္တန္းကုိ ျပင္ပေျဖမ်ားအျဖစ္ တစ္ႏွစ္ဆုိင္းငံ့ျခင္းမရွိဘဲ ေျဖဆုိခြင့္ရွိသည္ဟု ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

Democracy Today Daily

ဇူလုိင္လ (၂၅) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com