ပညာေရး အေတြးအေခၚ

ပညာရွင္စိတ္ဓာတ္ရွိသူ

Category: ပညာေရးအေတြးအေခၚ
Published on Wednesday, 26 February 2014 10:39
Written by ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္

ယခုတစ္ပတ္ ဖလားဝါးနယူးစ္၏ ပညာရွင္စကားက႑တြင္ ကေနဒါႏုိင္ငံအေျခစုိက္ University of British Columber (UBC) မွ ေလာေလာလတ္လတ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡဘဲြ႕ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရသူ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈပညာရွင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္၏ 'ပညာရွင္' ဆုိေသာစကားလုံးအသုံးအႏႈန္းေပၚ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိပုံအား ေဖာ္ျပေပး လုိက္ပါသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က "ပညာရွင္ဆုိတာ ငါးႏွစ္မွတစ္ပါးအျခားမရွိလုိ႔ အရင္ကေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ အခုေတာ့ ငါဘာမွမသိေသးတဲ့သူ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ နည္းနည္းပဲသိေသးတယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့သူကုိဆုိလုိ တာ။

ေနာက္တစ္ခ်က္ ပညာရွင္ဆုိတာအမွားကုိဝန္ခံရဲတဲ့သူပဲ။ အမွားကုိအခြင့္အေရးလုိ႔ျမင္တဲ့သူ၊ အမွားထဲ ကသင္ခန္းစာယူတဲ့သူဟာ ပညာရွင္စိတ္ဓာတ္ရွိတဲ့သူပဲ။ ေျပာခ်င္တာက လူေတြကုိအမွားလုပ္ပါလုိ႔ တုိက္တြန္းတာမဟုတ္ဘူး။ အမွားလုပ္တာကုိ အျပစ္မယူဖုိ႔ေျပာခ်င္တာ။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ပညာရွင္မွာအေျဖမရွိဘူး။ ေမးခြန္းေတြပဲရွိတယ္။ အေျဖဆုိတာ ကုိယ္ကုိယ္ တုိင္ေသခ်ာစဥ္းစားရတာ။ ဒါေၾကာင့္ဆရာခဏခဏေျပာတယ္။ ေမးခြန္းမ်ားမ်ားေမးပါလုိ႔။ မွားေနတဲ့ အေျဖေပးတာထက္ မွန္တဲ့ေမးခြန္းေတြမ်ားမ်ားေမးဖုိ႔လုိတယ္။

ဒါေၾကာင့္လူငယ္ေတြကုိ ေမးခြန္းေတြမ်ားမ်ားေမးေစခ်င္တယ္။ ပညာရွင္ဆုိတာက အၿမဲတမ္းကုိ သင္ယူစရာေတြ၊ ေလ့လာစရာေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ ခံယူထားတာ။ Social Media ကုိအသုံးခ်ၿပီး မ်ား မ်ားသင္ယူေစခ်င္တယ္။ ေလ့လာေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီးလူငယ္ပညာတတ္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြမ်ား မ်ားေပၚထြက္လာေစခ်င္တယ္" ဟုဆိုသည္။

The Flower News Journal

Vol.10, No.9, February.25-March.3, 2014

Powered by Bullraider.com