တကၠသို္လ္ဝင္တန္း သခ်ၤာေျဖဆိုမႈ လမ္းၫႊန္

ဆယ္တန္းမွာ သခၤ်ာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာခ်င္တာပါ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ စစစ္မွာ။ ဆယ္တန္းသခၤ်ာသည္ ၁၂ ခန္းရွိတယ္။ အခန္းအားလုံး ပိုင္တဲ့သူကေတာ့ အမွတ္အမ်ားဆုံး ရမွာေပါ့။ ဒါေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ေက်ာင္းသားထဲမွာ ျပန္ၿပီးခန္႔ခြဲရင္ ညံ့ေသာ ေက်ာင္းသား၊ အလယ္အလတ္ ေက်ာင္းသား၊ ေတာ္ေသာေက်ာင္းသား ရွိမွာေပါ့။

ေတာ္တဲ့ ေက်ာင္းသားကေတာ့ စာအကုန္နီးပါး ၾကည့္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သူ႔အတြက္ေတာ့ ျပႆနာ မရွိဘူး။ ညံ့တယ္ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသားကလည္း သူေအာင္ခ်င္မွာပဲ။ ေအာင္ခ်င္တဲ့အခါမွာ စာေမးပြဲကလည္း နီးလာၿပီ။ ဒီေန႔က စၾကည့့္ရင္ေတာ့ ႏွစ္လစြန္းစြန္းေလးပဲ က်န္ေတာ့တာေပါ့။ အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးခ်ရင္ ရတာေပါ့။ ၾကည့္တဲ့ ပုံစံေလး မွန္သြားရင္ ေအာင္မွတ္ေတာ့ ရတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ၁၂ ခန္းရွိတယ္။ 

အခန္း ၁ ကေန ၇ အထိၾကည့္ ရင္ အမွတ္ ၇၀ ဝန္းက်င္ရတာပဲ။ ေလ်ာ့လည္း နည္းနည္း ပိုလည္းနည္းနည္းေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအမွတ္ ၇၀ ဝန္းက်င္ဆိုတာက အခန္းအကုန္လုံးကို  ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ သိဖို႔လိုတယ္။ ဟိုစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္ သိရင္ေတာ့ အမွတ္ ၇၀ ရမယ္လို႔ ေျပာပိုင္ခြင့္ မရွိဘူးေနာ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီအမွတ္ ၇၀ ထဲမွာ ကိုယ္က ခုနစ္ခန္းမပိုင္ရင္ ေျခာက္ခန္းၾကည့္ေပါ့။ ေျခာက္ခန္းၾကည့္ရင္ ၆၀ ဝန္းက်င္ေပါ့။ အဲဒီ အမွတ္ ၆၀ ဝန္းက်င္ရတယ္ ဆိုတာကလည္း ကိုယ္ၾကည့္တဲ့ အခန္းတိုင္းမွာ ေသခ်ာေမႊေႏွာက္ ၾကည့္ၿပီးသား  ျဖစ္ေနရမယ္။ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ သိေနမွ အမွတ္ ၆၀ ဝန္းက်င္ရမယ္လို႔ ေျပာပိုင္ခြင့္ရွိမွာ။ ဒီအခန္းကေန ခုနစ္ပုဒ္ၾကည့္မယ္၊ ဟိုအခန္းကေန ေျခာက္ပုဒ္ၾကည့္မယ္၊ ဟို Chapter ကေန ရွစ္ပုဒ္ၾကည့္မယ္။ အဲဒီပုံစံမ်ဳိး ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီနည္းဗ်ဴဟာ မွားေနတယ္။ အဲဒီ အမွတ္ ၆၀ ဝန္းက်င္ ရမယ္လို႔လည္း ေျပာပိုင္ခြင့္ မရွိဘူးေနာ္။

အဲဒါကို ေက်ာင္းသားက သိထားဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဒီေတာ့ ကိုယ္သည္ ဘယ္ႏွခန္းၾကည့္ႏိုင္မယ္ ဆိုတာကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဆုံးျဖတ္ပါ။ သခၤ်ာကို တကယ္ေျဖႏိုင္ခ်င္ရင္ နံပါတ္တစ္က Concept (သေဘာတရား) ကို ယူရတယ္။ သေဘာတရား၊ အယူအဆကို နားလည္ တတ္ကြၽမ္းေအာင္လုပ္၊ ၾကည့္သင့္တဲ့ ပုစာၦကိုၾကည့္၊ ခ်တြက္သင့္တဲ့ပုစာၦကို ခ်တြက္ရတယ္။ ၾကည့္တိုင္းလည္း မေသခ်ာဘူး။ ပုစာၦအကုန္လုံးကို ခ်တြက္ဖို႔လည္း အခ်ိန္က မလုံေလာက္ဘူး။ အခ်ိန္ကုန္သြားမယ္။ တတ္ႏိုင္ရင္ ေမးခြန္းေဟာင္းေတြ ျပန္ေလ့လာ။ ေမးခြန္းေဟာင္းဆိုတာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဆိုေတာ့ ၁၁ ႏွစ္ ရွိတယ္။ ၁၁ ႏွစ္သြားၾကည့္ရင္ သူလည္း အခ်ိန္ကုန္မွာပဲ။ အေကာင္းဆုံးက ေနာက္ကေန ျပန္လွည့္ၾကည့္။

၂၀၁၃၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၀ ေလးႏွစ္စာေလာက္ ၾကည့္ရင္ ေတာ္ေတာ္ေလး လုံေလာက္ေျခေတာ့ ရပါတယ္။ ျပည့္စုံတယ္လို႔ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ေျပာခ်င္တာက ကြၽန္ေတာ္၊ ကြၽန္မ ေအာင္မွတ္ရရင္ ေက်နပ္ပါတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေျခာက္ခန္းကို အဲဒီ ေျပာတဲ့ပုံစံနဲ႔ၾကည့္။ အမွတ္ ၆၀ ဝန္းက်င္ကို ေလွ်ာ့ဦး၊ ၅၀ က်န္မယ္။ ထပ္ေလွ်ာ့ဦး၊ အမွတ္ ၄၀ ေတာ့တင္မယ္။ ထပ္ေလွ်ာ့ရင္ေတာ့ ေနာက္တစ္ႏွစ္ ျပန္ေျဖရမယ္။ အခု ေျပာတာေတြက ေအာင္မွတ္မွန္းတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ ေျပာတာ။ ဂုဏ္ထူး လိုခ်င္တဲ့ ကေလးက်ေတာ့ ကိုးခန္းနဲ႔ အထက္ၾကည့္မွ အဆင္ေျပမယ္။ အဲဒီမွာ Chapters (အခန္းေတြ) ထဲမွာ Heavy ျဖစ္တဲ့ အခန္းေတြရွိတယ္။

Vector၊ Trigo နဲ႔ Calculus အခန္းႀကီးေတြပါပဲ။ ဒီလို အခန္းႀကီးေတြ ပိုင္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အတိုင္းထက္အလြန္ေပါ့။ အဲဒီ အခန္းႀကီးေတြထဲမွာ သုံးခန္းစလုံးပိုင္မလား၊ ႏွစ္ခန္းပဲပိုင္မလား၊ တစ္ခန္းပဲပိုင္မလား၊ အဲဒါကေတာ့ ေက်ာင္းသားရဲ႕ လိုက္ႏိုင္တဲ့ အေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သုံးခန္းမွာ ႏွစ္ခန္းပိုင္ၿပီးသြားရင္ က်န္တဲ့ အခန္းအတြက္ေတာ့ ေျခလြတ္ လက္လြတ္ ေလွ်ာက္လႊတ္လို႔ေတာ့ မရဘူး။ သုံးမွတ္တန္နဲ႔ Multiple Choice (တစ္မွတ္တန္) ေတြေတာ့ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး လိုက္တြက္ၿပီး ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုတယ္။ ဥပမာ- ငါလႊတ္တဲ့ အခန္းႀကီးကို လုံးဝ ဥႆုံ မၾကည့္ဘူးဆိုရင္ လြဲမွားတဲ့ အယူအဆ တစ္ခုပဲ။ အဲဒီအခန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သုံးမွတ္တန္တို႔၊ တစ္မွတ္တန္တို႔ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုတယ္။

အဲဒီလို ျပင္ဆင္မထားဘဲ သြားေျဖမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မိမိအမွတ္က ေတာ္ေတာ္ေလးကို  ေလ်ာ့သြားလိမ့္မယ္။ မိမိ စိတ္ထဲမွာ ဘယ္ႏွခန္းပိုင္တယ္လို႔ စီစဥ္ ေပါ့။ အဲဒီအခန္းေတြပိုင္ၿပီးမွ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ တိုးၾကည့္တာ ပိုေကာင္းတယ္။ ေနာက္ စိတ္ထဲမွာ မွတ္ထား၊ ကိုးခန္းပိုင္တဲ့ လူရဲ႕အမွတ္က ၁၀ ခန္းပိုင္တဲ့ လူရဲ႕အမွတ္ကို မီမွာမဟုတ္ဘူး။ ဆယ္ခန္းပိုင္တဲ့ လူကလည္း ၁၂ ခန္းစလုံးပိုင္တဲ့ လူရဲ႕ အမွတ္ကို မီမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါ သဘာဝလည္း က်ပါတယ္။ ေနာက္ စာေမးပြဲ ေျဖတဲ့အခါမွာ Stress (စိတ္ဖိစီးမႈ) ေတြ မဝင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ေနာက္အခ်ိန္ ခန္႔ခြဲဖို႔လည္း လိုတယ္။ အထူးသျဖင့္ Multiple Choice မွာ အခ်ိန္ကုန္သြားတတ္တဲ့ ကေလးေတြ ရွိတတ္တယ္။ အဲဒါကလည္း သတိထားဖို႔ပါ။

အခ်ိန္ကို  ဒီလိုခန္႔ခြဲရင္ ပိုေကာင္းမယ္


သုံးနာရီေမးခြန္း၊ အမွတ္ ၁၀၀ ေပးရင္ ဒီနည္းက အေကာင္းဆုံး။ ေပးမွတ္ ကို ၁ ဒသမ ၅ နဲ႔ ေျမႇာက္လိုက္။ ရလဒ္က အခ်ိန္ပဲ (ေပးမွတ္x၁ ဒသမ ၅ = အခ်ိန္)၊ ၾကာခ်ိန္ပဲ။ အမွတ္ ၁၀၀ ကို ၁ ဒသမ ၅ နဲ႔ေျမႇာက္ေတာ့ မိနစ္ ၁၅၀၊ ေျဖမွာက သုံးနာရီဆိုေတာ့ မိနစ္ ၁၈၀။ မိနစ္ ၁၅၀ ကုန္သြား ေတာ့ မိနစ္ ၃၀ ပိုမယ္။ ပိုေသာ မိနစ္ ၃၀ ကို မရတဲ့ဟာကို ျပန္ၾကည့္၊ ရၿပီးသားကို ျပန္စစ္၊ အေကာင္းဆုံးပဲ။ က်န္တဲ့ဘာသာေတြလည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ အမွတ္ ၁၀၀ သုံးနာရီေမးခြန္းကို ဆိုလိုတာေနာ္။

အႀကံေပးခ်က္

ရန္ကုန္မွာေနတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြက ကားလမ္းက်ပ္တာကို သတိထား၊ Spot ေတြကို ယုံၾကည္မႈ မလြန္ကဲနဲ႔။ ေအာင္ျမင္ျခင္းမွာ ျဖတ္လမ္းမရွိဘူး။ အခ်ိန္ေပး တည္ေဆာက္ယူ၊ ႀကဳိးစားယူမွရတယ္။ တစ္ပြဲထိုး အုံဖြနဲ႔ စာေမးပြဲေအာင္တာ မရွိဘူး။ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ပမာဏနဲ႔ အရည္အခ်င္းအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ အမွတ္အနည္းအမ်ား ကြာသြားၾကမယ္။

The Voice Daily, 15.1.2014

Powered by Bullraider.com