ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပညာေရးအလားအလာ

နိဒါန္း 

11150830 797276013655177_3633351435547012580_nဤေဆာင္းပါးတြင္ NLD ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကျငာစာတမ္း၌ ပါ၀င္သည့္ ပညာေရးမူ၀ါဒႏွင့္ NLD အစိုးရ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းတို႔ကို ေလ့လာ သံုးသပ္ထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား စုစည္း၍ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ Ethnic Nationalities Affairs Center – ENAC ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း ေလ့လာ တင္ျပထားပါသည္။ မူ၀ါဒမ်ား ကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္ (၄) ခ်က္ကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

ေဒါက္တာသိန္းလြင္၏ စာတမ္းကို ဆက္လက္ဖတ္ရႉပါရန္.... (စာတမ္းအဆံုးတြင္ PDF ဖုိင္ကုိလည္း ေဒါင္းလုတ္ရယူႏုိင္ပါသည္။)

13731717 1009500599099383_5832760816007390234_n

13769453 1009500602432716_3173153041348274688_n

13709894 1009500629099380_174978606385591294_n 13775982 1009500632432713_426460013560316293_n

=============================

Please download the Paper - Peace Talk and Education policy by Dr. Thein Lwin NNER.

=============================

Maukkha Education Magazine 2016

Powered by Bullraider.com